ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต จุดชมวิว

ทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์

เที่ยวภูเก็ต กับทีมงานทัวร์ภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์หลากหลาย แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต และโปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ทะเลวันเดียว ชมสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต เมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส ในราคาคนไทย
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
m.phuketsabuytour.com

โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน พร้อมโรงแรมที่พักภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
S02 เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เที่ยวภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ต
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รถรับสง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
S02 ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - เที่ยวภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร เกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ต
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเลภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รถรับสง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
เขาตะปู อ่าวพังงา
S03 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะพีพี - ทัวร์พังงา แคนนู นาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม
 
วันสอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา พายแคนนู นาคา
พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา เรือเร็ว
 
โปรแกรมทัวร์รถรับสง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
     

โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี

S04 เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - 3 เกาะไข่
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดง พร้อมรถรับส่ง อาหารค่ำ
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
 
วันที่สาม : เกาะรายา เกาะเฮ
เที่ยว 2 เกาะ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
 
วันที่สี่่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
ส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมทัวร์รถรับสง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
เกาะไข่นอก
S05 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก - ทัวร์พังงา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับสนามบินภูเก็ต ส่งโรงแรม
 
วันที่สอง : เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร เกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา พายแคนนู นาคา
พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา เรือเร็ว
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็
ส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมทัวร์รถรับสง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล วันเดียว

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต ทะเลภูเก็ต กับการเดินทางหลากหลายรูปแบบ กับสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต ราคาเบาๆ คนไทย
       
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา
ทัวร์เกาะห้อง เกาะไข่นอก เกาะยาวใหญ่
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก
เกาะห้อง ไข่นอก เกาะยาวใหญ่
ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 850.- บาท
ราคาท่านละ 1,500.- บาท
ราคาท่านละ 1,700.- บาท
ราคาท่านละ 1,000.- บาท
       
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 900.- บาท
ราคาท่านละ 1,100.- บาท
ราคาท่านละ 1,200.- บาท
ราคาท่านละ 2,100.- บาท
       
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์แคนนู
ทัวร์พังงา
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา แคนนู นาคา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เดินทางโดย รถยนต์ปรับอากาศ
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
ราคาเหมาคัน ( แบบส่วนตัว )
ราคาคนไทยเฉพาะ
ราคาท่านละ 1,700.- บาท
ราคาท่านละ 1,400.- บาท
       
 
ลูกค้าท่องเที่ยวภูเก็ต
ลูกค้าเที่ยวภูเก็ต
ลูกค้า ท่องเที่ยวภูเก็ต
     
เขารัง ภูเก็ต
ขบวนแห่พระ ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
ประเพณีถือศิลกินผัก ภูเก็ต
   
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.