ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายาใหญ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ
ทัวร์เกาะไม้ท่อน รายาน้อย เรือยอร์ช
 

ท่องเที่ยวพังงา

ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
 

ท่องเที่ยวกระบี่

ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่ เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก เรือใหญ่

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก - ทัวร์ภูเก็ต
เกาะพีพี - อ่าวพังงา แคนนู เกาะนาคา
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เกาะเฮ
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา แคนนู

ภาพถ่าย ภูเก็ต

ภาพถ่าย ลูกค้า ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพถ่าย ลูกค้า เที่ยวภูเก็ต
ภาพถ่าย สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ภาพถ่าย ประเพณีถือศิลกินผักภูเก็ต

เที่ยวพังงา : ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่

ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา พายแคนนู อ่าวพังงา พายแคนนู อ่าวพังงา
     
พายแคนนู เกาะพนัก อ่าวพังงา พายแคนนู เกาะห้อง พังงา เกาะละวะ พังงา
 
โปรแกรมทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
08.00 น. รถรอรับบริเวณโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือภูเก็ต
09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา โดยเรือขนาดใหญ่
  ระหว่างเดินทางพักผ่อนกับสายลมเย็น กลิ่นไอทะเล
  พร้อมรับความบรรยาย จากมัคคุเทศก์ถึงโปรแกรมทัวร์
10.45 น. ถึงบริเวณอ่าวพังงา เริ่มกิจกรรมการพายแคนนู เข้าถ้ำต่าง ๆ
  ของเกาะต่าง ๆ เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะกลางทะเล
  ตื่นตากับหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่ลอดเข้าไป
  พบลากูลเวิ้งน้ำกว้างใหญ่ และธรรมชาติภายในถ้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ บนเรือ
  ทามกลางบรรยากาศล่องเรือ รับลมเย็น อ่าวพังงา
14.00 น. ชมเขาพิงกัน เขาตะปู สถานที่เคยถ่่ายทำภาพยนต์ " เจม์บอนด์ "
  จากนั้นเดินทางสู่เกาะกลางทะเล " เกาะละวะ "
  พักผ่อนริมหาด เล่นน้ำ หรือพายแคนนู บริเวณเกาะละวะ
16.00 น. ออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต
  ระหว่างเดินทางพักผ่อนมุมสบาย และรับบริการ เครื่องดื่ม
17.00 น. ถึงบริเวณท่าเรือภูเก็ต
  รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม
   
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ภูเก็ต
กิจกรรม ล่องเรือชมวิว พายเรือแคนนู ชมสถานที่ท่องเที่ยว
พาหนะ เรือขนาดใหญ่ / เรือแคนนู
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
บริการ สามารถเดินทางได้ทุกวัน
   
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,400.- บาท
ราคาทัวร์เด็ก ท่านละ 1,200.- บาท
   
e-mail :h.phuket@gmail.com
e-mail :h.phuket@hotmail.com
   
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งบริเวณ ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู พนักงานพาย เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
เที่ยวทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุตั้งแต่ 3-9 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น (กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม )
ราคาทัวร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
เงือนไข การจองทัวร์ภูเก็ต
การจองทัวร์ ชำระค่ามัดจำ โอนผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจอง
ชื่อธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
กสิกรไทย
สามกอง ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ไทยพาณิชย์
บิ๊กซี ภูเก็ต
ศุภชัย ศรีสัจจัง
795 - 235495 - 5
 
© Copyright 2005 - 2018. Phuketguidetour. All Right Reserved.